Hyenar

Fem jenter, som på ulikt vis, er outsiderar på skolen sin, finn saman i et fellesskap. Inspirert av eit gruppearbeid i samfunnsgeografi blir dei hyenar. Ein hyene bryr seg ikkje om korleis han ser ut, eller korleis han luktar. Ein einsam hyene er feig, men i flokk vik dei ikkje for nokon. Snart er dei ikkje lenger usynlege, dei lar seg ikkje kue lenger, blir ikkje mobba. Dei blir frykta. Stadig fleire sluttar seg til, og offera blir etter kvart gjerningskvinner. Det kan ikkje fortsette slik, men korleis skal dei avslutte det dei har sett i gang?
Det som begynte som ein vellykka overlevingsstrategi kjem ut av kontroll og får uante konsekvensar som set menneskeliv i fare.
DUS-manus (Den Unge Scenen)

90 min Målgruppe: U Publikum: U/V

Detaljer

 • Manus id: 10188
 • Oversetter: Maria Tryti Vennerød
 • Forfatter: Anders Duus
 • Kategori: Drama
 • Språk: Norsk, nynorsk
 • Originalspråk: Svensk
 • Registrert: 18.10.2017
 • Tilgjengelig: Ja

Roller

 • 3 Menn
 • 11 Kvinner
 • 0 Barn

Merknad

DUS-manus. Stykket har fjorten roller, 11 jenteroller og tre guteroller, men det er mogleg å endre kjønn på nokre av rollene.