Så stillhet

Vi møter tre personer på et ikke navngitt sted i en like lite navngitt situasjon. De forteller, eller snarere utvikler, historier. De går inn og ut av roller – kommenterer handlingene samtidig som de utspiller seg.
I stykket granskes forutsetningene for å redde menneskeslekten og konstruerer ideen om en massiv redningsbøye. Men kan menneskene reddes? Er det ikke nettopp menneskene som er menneskeslektas verste fiende?

85 min Målgruppe: V Publikum: V

Detaljer

  • Manus id: 10337
  • Forfatter: Arne Lygre
  • Kategori: Drama
  • Språk: Norsk, bokmål
  • Registrert: 26.06.2019
  • Tilgjengelig: Ja

Roller

  • 3 Menn
  • 0 Kvinner
  • 0 Barn