Usynleg

Ei gruppe ungdomar møtar opp i eit forlatt bygg etter ein mystisk invitasjon. Dei veit ikkje nøyaktig kvifor dei er der, men føler det er eit spel dei må gå gjennom. Etterkvart byrjar dei å få oppgåver som utfordrar deira moral.

60 min Målgruppe: B/U Publikum: U/V

Detaljer

  • Manus id: 10559
  • Forfatter: Kjersti Wøien Håland
  • Kategori: Drama
  • Språk: Norsk, nynorsk
  • Registrert: 04.11.2021
  • Tilgjengelig: Ja

Roller

  • 0 Menn
  • 0 Kvinner
  • 9 Barn

Merknad

Forfatter har ingen problem med å endre namn eller kjønn på karakterane for å passe med lokale forhold. Forfatter har ingen problem med at antall roller tilpasses, at mindre krakterer slås saman eller liknande. Dei mest aktive karakterane: Rashid, Elisabeth, Johannes, Sara burde ikkje slåas saman da desse er større roller.