Reisen til julestjernen

Rettighetshaver forutsetter at musikk av Johan Halvorsen benyttes. Per Christian Revholt har arrangert og tilrettelagt musikken og det er enighet om at denne versjonen skal benyttes ved fremføringer.
Ca. 10 musikere er hans arrangement tilrettelagt for.
Handlingen er kjent og kjær og publikum blir med Sonja på jakt etter julestjernen.

90 min Målgruppe: B/U/V Publikum: B/U/V

Detaljer

Roller

  • 12 Menn
  • 6 Kvinner

Merknad

Pluss noen statistroller. 5 bilder.
NB! RETTIGHETSHAVER REGINE D. B. QVENILD BEHANDLER SELV ALLE SØKNADER FRA AMATØRER OM OPPFØRELSESRETT.
Orkestermateriale og sing back-CD må leies fra Per Christian Revholt. Nærmere informasjon blir gitt av rettighetshaver ved kontraktsinngåelse.