Vente på fugl

I ein kjellar står ein soldat framfor ein vegg med enkle måleri. Kven har vore der, og kvifor har dei måla akkurat desse bilda? Han begynner å sjå føre seg kva som har hendt i rommet: Under ein flyalarm søker sju unge menneske tilflukt i kjellaren. Dei blir dratt mellom ønsket om å vite kva som skjer der ute, og redsla for kva dei skal få vite. Krigen står stadig meir konkret og vond fram for dei, ikkje minst når den døyande Lisa blir bore inn i rommet. Dei blir pressa til å gå ut for å søke hjelp. Soldaten trer inn for å hindre dei i å gå ut i det han veit skal møte dei. Han prøver desperat å gripe inn i historia og å rettferdiggjere sine eigne handlingar.

50 min Målgruppe: U/V Publikum: U/V

Detaljer

  • Manus id: 9698
  • Forfatter: Sigmund Løvåsen
  • Kategori: Drama
  • Språk: Norsk, nynorsk
  • Registrert: 02.07.2010
  • Tilgjengelig: Ja

Roller

  • 4 Menn
  • 5 Kvinner
  • 0 Barn

Merknad

DUS-manus (Den Unge Scenen)