Erasmus Tyrannus Rex

Mats er kommet tilbake til ungdomsskolen i Norge etter en periode i USA. Han er forandret , og de andre elevene lar seg enkelt overtale til å bruke hans nye navn: Erasmus Tyrannus Rex. Skolen er dominert av to gjenger, Pornopunger (gutter) og Horekjeks (jenter), og de tar Erasmus som sin leder når han lover 'nye tider'. Konsekvensene blir ekstreme for alle.
Erasmus Tyrannus Rex er et spill i Brechts tradisjon av politiske teater. Kilder til inspirasjon har vært mytehistoriene om middelalderens Barnekorstog, nåtidens norske nyheter, og gymnasmassakrene ved Columbine og Jokela.

Teksten preges av en særegen språkform som er både krevende og drivende.

90 min Målgruppe: U Publikum: U

Detaljer

  • Manus id: 9851
  • Forfatter: Kate Pendry
  • Kategori: Drama
  • Språk: Norsk, bokmål
  • Registrert: 19.02.2011
  • Tilgjengelig: Ja

Roller

  • 9 Menn
  • 9 Kvinner
  • 0 Barn

Merknad

DUS-manus