Portrett av ein varulv

«Portrett av ein varulv» handlar om Kent, ein black metal-musikar som har droppa ut av vidaregåande og som er ridd av krefter han korkje forstår eller har kontroll over. Vi følgjer han gjennom ein heil kveld og ei natt, og i løpet av denne tida ser vi kva kreftene får Kent til å gjere mot seg sjølv og omgjevinga, og vi blir vitne til korleis både Kent og dei personane han omgjev seg med strever med å finne ut kva det er som plager han og kvifor han oppfør seg slik han gjer. Vi får inga klåre svar, men i løpet av natta blir vi kjend med ein samansatt ung mann som på botnen ikkje er så veldig forskjellig frå andre tenåringar.

75 min Målgruppe: U Publikum: U

Detaljer

  • Manus id: 9941
  • Forfatter: Carl Frode Tiller
  • Kategori: Drama
  • Språk: Norsk, nynorsk
  • Originalspråk: Norsk, nynorsk
  • Registrert: 21.09.2011
  • Tilgjengelig: Ja

Roller

  • 4 Menn
  • 7 Kvinner
  • 0 Barn

Merknad

Manus fra DUS 2011