Nasjonal prøve

Ein skuleklasse skal ha prøve, Nasjonal prøve. På naboskulen er det kome truslar om skulemassakre, men prøva må gå si gang for ein kvar pris. Det store uromomentet i klassen, Vidar, er tidligare utvist og flytta til naboskulen. Kan det vere han som står bak truslane? Teksten beskriv korleis eit lite samfunn blir rive i sund av frykt. Konkret frykt, men òg frykta for det som er annleis det som ikkje passer inn. I løpet av stykket ser vi korleis fleire kan ha motiv for å øydelegge eit miljø som ikkje heilt har plass til enkeltindivida. Teksten leikar med forma. Med fundament i det gjenkjennelege, bryt historia ut av det realistisk avgrensa klasserommet.

60 min Målgruppe: U Publikum: U

Detaljer

  • Manus id: 9944
  • Forfatter: Maria Tryti Vennerød
  • Kategori: Drama
  • Språk: Norsk, nynorsk
  • Registrert: 22.09.2011
  • Tilgjengelig: Ja

Roller

  • 5 Menn
  • 6 Kvinner
  • 0 Barn

Merknad

DUS-manus