Foto: Kristian Jacobsen, Stavanger Aftenblad. Ida Kristine Slettbakk i front, Maya Aurora Brattebråten og Malin Hove i bakgrunnen, fra Merkur skoleteaters forestilling i februar 2020.

Nytt manus: Adapsjon av Tsjekhov


«Søstre av kirsebærhagen» er en adapsjon av «Kirsebærhaven», med elementer fra andre tekster av Anton Tsjekhov. Stykket handler om seks venninner som får satt sitt vennskap på prøve når de brått må forholde seg til noen vanskelige avgjørelser.

Stykket er skrevet for ungdom, og en versjon med tittel «My funny valentine: Kirsebærhagen» ble framført av Merkur Skoleteater ved St. Olav videregående skole i februar 2020. Torbjørn Berglund Eriksen står bak moderniseringen, fritt etter flere av Anton Tsjekhovs teaterstykker. Manuset tar utgangspunkt i Kjell Helgheims oversettelser.

Ved behov for tilpasninger i manuset står hver enkelt teatergruppe fri til å gjøre nødvendige justeringer. Ta gjerne kontakt ved store endringer.

Til urfremføringen ble det laget musikk som lå under de ulike scenene. Denne musikken er det mulig å få tilsendt hvis ønskelig.

Bestill manuset

Les mer og bestill manuset til lesning eller fremføring ved å klikke på lenken nedenfor:

Søstre av Kirsebærhagen

Om forestillingen

Torbjørn Eriksen om forestillingen til Merkur skoleteater:

 «Jeg synes selv at elevene ved St Olav vgs gjorde en strålende innsats og at det ble en fin og viktig forestilling. Hovedfokuset i tilpasningene og i nyskrevet tekst til manuset har vært å aktualisere stykket for ungdom. I tillegg har det vært viktig å lete etter et språk og en språklig bevissthet hos karakterene som best mulig kan forene noen eldre tekster med unge fortolkere.»


Lenke til skoleteaterets Facebook-side:
Merkur skoleteater

Her finner du flere av Anton Tsjekhovs stykker hos Dramas