Logo: Kulturrom

Nye tildelinger fra utstyrsordningen Kulturrom


Kulturrom har annonsert årets første tildelinger: Over 20 millioner fordelt på 109 søknader! Flere gode prosjekter fra amatørteaterfeltet får tilskudd til bygg, akustikk, fremføringsutstyr og øvingsutstyr. Ikke glem neste søknadsfrist 2. mars!

Søk om tilskudd fra Kulturrom! Neste frist er 2. mars

Kulturrom er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Fra 2019 ble utstyrsordningen utvidet til å omfatte scenekunst og amatørteater.

Les hvem som fikk tilskudd i årets første tildelingsrunde

Fristene for å søke tilskudd var 2. mars og 2. september 2020 kl 13:00. Kulturrom har også en prøveordning der dere kan søke om tilskudd til leie av utstyr.

Hvem kan søke om hva?

Tilskuddsområdene til Kulturrom

I første tildelingsrunde ble det tildelt midler til mange spennende amatørteater- og scenekunstprosjekter.

«Navnet 'Kulturrom' speiler vårt utvidede mandat og ruster oss samtidig for fremtiden på en god måte. Med et nytt og mer inkluderende navn er vi klare for å ta et enda større ansvar for å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.»

– Daglig leder Karen Sofie Sørensen om navneendringen og utvidelsen av Musikkutstyrsordningens mandat i januar 2020.

Ny prøveordning for tilskudd til innleie av teknisk utstyr

Med utvidet mandat er det viktig for Kulturrom å møte behovet til frivillige lag og foreninger på best mulig måte. Frem til det finnes en god nok infrastruktur med egnede og utstyrte lokaler over hele landet, vil vi åpne opp for at lag og foreninger i en mellomfase kan søke om tilskudd til å leie inn dette utstyret til enkelte konserter eller forestillinger.

Hva:

Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og nødvendig teknisk tilbehør. Maksimal tilskuddsramme er kroner 50.000 per kalenderår til et lag eller en forening. Det kan søkes om tilskudd til flere forestillinger, inkludert prøveperioder, innenfor samme kalenderår.

Hvem:

Frivillige lag og foreninger. (Målgruppen for ordningen er ulike teatergrupper, kor, korps, orkester og andre lag. Merk at søker må kunne vise til en helårsaktivitet som fører frem til forestillingen eller konserten. Festivaler kan ikke søke.

Les mer om prøveordningen og søk her