Logo: Kulturrom

Søk støtte til utstyr og lokaler fra Kulturrom!


Visste du at teatergrupper kan søke om støtte til teknisk utstyr eller utbedring av øvingsrom eller scener? Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. Neste frist er 1. mars 2023.

Tilskuddsordningen Kulturrom, også for teater

Kulturrom er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Siden 2019 har utstyrsordningen også omfattet scenekunst og amatørteater.

Våren 2022 delte Kulturrom ut 20 millioner fordelt på 136 søknader. Det er søknadsfrist 1. mars og 1. september hvert år.

De ønsker seg fortsatt flere søkere i søknadsrunden med frist 1. mars 2023.

Trykk på lenken nedenfor for å lese mer og søke:

Kulturrom