Fotografi: Fredrik Elfstrand/Teaterlaget i BUL Oslo i forestillingen «Lady Windermeres vifte» av Osar Wilde. Grafisk produksjon: VOOKAL

Årsmelding Dramas for 2022


Hvordan gikk det egentlig med Dramas i 2022? Det ble gratis å bestille manus til lesing, rekordmange søkte om fremføringsrett og vi jobbet med manusutvikling gjennom flere prosjekter. I årsmeldinga kan du også lese hvilke manus som ligger på topp når det gjelder å søke om fremføringsrett.

Hvordan dette året skulle bli, var ikke lett å forutsi, etter to år som var preget av utsettelser, nedstengning, håp og nøling. Men også i «pausetida» så vi at dere bestilte manus til gjennomlesning og planla forestillinger. Heldigvis kunne amatørteateret og vi i Dramas vende tilbake til henholdsvis scenekanten og kontoret i løpet av 2022.

Dramas er, og skal være, en tjeneste for hele amatørteaterfeltet. Da det i januar 2022 ble gratis å få tilgang til manustjenesten, fortsatte manusbestillingene å øke og nådde et rekordantall. Hele 4323 manus ble sendt ut til lesning fra oss! Antall fremføringssøknader økte til 480, som også er rekord. Dette tyder på at Dramas har nådd ut til flere, og kanskje har terskelen for å bruke tjenesten blitt lavere? Det håper vi.

Både styret og de ansatte har ambisjoner om manusutvikling, kvalitetssikring av manusbasen og et ønske om teknisk utvikling for tjenesten. Vi ser et stadig behov for informasjon om rettigheter generelt og Dramas spesielt, både på amatørteater- og skolefeltet. Etter noen år på sparebluss ønsker vi å ferdigstille utviklingsprosjekter og se fremover.

Gjennom året har de kompetente styremedlemmene i Dramas bidratt med konkret arbeid på mange områder; gjennom prosjektet for barneteatermanus, Hugin/Munin, skriveverkstedet «Dramatikk med Dramas» og møter med hele feltet.

Les mer i årsmeldingen for 2022!


Årsmelding og regnskap Dramas 2022 (pdf)

Årsmelding og regnskap Dramas 2021 (pdf)

Årsmelding og regnskap Dramas 2020 (pdf) 

Årsmelding og regnskap Dramas 2019 (pdf) 

(Klikk på lenka, eller høyreklikk og velg "last ned" for å lese årsmeldinga i din pdf-leser.)


God lesning!


Grafisk produksjon årsmelding 2021 og 2022: VOOKAL