Illustrasjonsfoto: Terje Svindseth / Teaterlaget BUL i Oslo

Dialogmøte om Dramas


Dramas og Teateralliansen inviterer amatørteaterfeltet til et dialogmøte om manus- og rettighetstjenesten Dramas 15. oktober. Vi ønsker innspill både fra dere som bruker Dramas for å skaffe manus og rettigheter til amatørteater eller skole, og fra dere som skriver manusene – rettighetshaverne.

Utvikling av Dramas

Dramas har de siste årene hatt glede av teknisk utvikling og opprusting av bemanningen. Med digital saksbehandling går det raskere å behandle fremføringssøknader fra teatergruppene og å utbetale royalties til rettighetshaverne.

Teateralliansen og vi som jobber med Dramas til daglig ønsker nå å løfte blikket og åpne for en samtale med dere om hva Dramas er, hva det bør være og hva det kan bli. Vi ønsker innspill både fra dere som bruker Dramas for å skaffe manus og rettigheter til amatørteater eller skole, og fra dere som skriver manusene – rettighetshaverne.

Tid: Tirsdag 15. oktober 2019 kl. 10-13
Sted: Øvre Slottsgate 2B, Oslo (kursrommet i 1. etasje)

Påmelding til Trine på teater@teateralliansen.no innen 7. oktober.

Vi gleder oss!

Dramas formidler manus og klarerer rettigheter for norsk amatørteater og skoler/kulturskoler. Dramas driftes av Teateralliansen med midler som fra 2019 er forvaltet av Kulturrådet, på oppdrag fra Kulturdepartementet.