Nordisk Kulturfond støtter prosjektet

Dramatiker søkes til nordisk manusprosjekt


Vi søker deg som er dramatiker og som vil skrive et teaterstykke for barnegrupper i alderen 9–15 år. Oppdraget innebærer å ha en dialog med barn, for eksempel i en kulturskole eller i en amatørteatergruppe, og å delta i møter sammen med nordiske dramatikerkollegaer. Søknadsfrist var 12. september.

Dette prosjektet utlyses i Sverige og i den svenskspråklige delen av Finland også, og du vil motta et honorar på kroner 60 000. Manuset må bli ferdig innen 15. april 2022.

I 2023 inviterer vi til en konferanse i Helsingfors.

Søknadsfristen var 12. september. Vi takker for alle innkomne søknader.

OPPDATERT: Les om dramatikeren som er valgt ut

Det nordiske manusprosjektet

Dramas, Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag og Norsk Amatørteaterforbund deltar i 2021–2023 i et nordisk samarbeid for å skaffe og formidle manus som er spesialskrevet for barnegrupper i alderen 9-15 år. Eldre ungdom som spiller teater har et tilfang av nye manus via Den Unge Scenen (DUS) og tilsvarende nordiske prosjekter, men de yngste amatørskuespillerne trenger også nyskrevne teaterstykker som passer for dem, berører dem og gir dem kunstneriske utfordringer. Denne gruppen har et behov for manus der rollene kan tilpasses teatergruppen, og der spilletid og vanskelighetsgrad passer til utøvernes alder.

Å skrive for barn krever en egen forståelse, og vi tror at manuset blir best når det skrives i dialog med målgruppen. Derfor skaper vi nå en svensk/norsk/finlandssvensk dramatikergruppe som både vil ha en dialog med barn, hente inn kunnskap fra instruktører/pedagoger og gi hverandre støtte og feedback. Til sammen kommer prosjektet til å bestille mellom 4-7 manus hvorav 1-4 er norske. Det er også aktuelt å oversette manuset sånn at det kan spilles i Sverige og Finland. Prosjektet er finansiert av Nordisk Kulturfond (Red.: Etter at denne saken ble publisert, har prosjektet også fått støtte fra  Nordiska Kulturkontakt for å holde en konferanse i Helsingfors i april 2023.)

Trykk her for å lese mer om prosjektet på hjemmesida til svenske Amatörteaterns Riksförbund (ATR)

Samarbeidspartnere i Sverige og Finland

Amatörteaterns Riksförbund (ATR) har tatt prosjektlederansvar for det nordiske fellesprosjektet. Fra Sverige deltar også Ung Teaterscen. Fra Finland deltar Labbet og Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU).