Korona – endringer, tiltak og kompensasjon


Mange teaterforestillinger må utsettes eller avlyses på grunn av korona-situasjonen. Gi Dramas beskjed om endringene, så hjelper vi dere! Her er også lenker til koronatips til dere som starter opp igjen med amatørteateraktiviteten i disse dager.

Endringer i planlagte teaterforestillinger

Hele kultur-Norge, både det profesjonelle og det frivillige feltet, er satt på pause i forbindelse med situasjonen med korona og smittevern. Vi har stor forståelse for at forestillinger må avlyses eller utsettes.

Gi Dramas beskjed så snart dere ser at dere må gjøre endringer i forhold til den inngåtte avtalen om fremføring. Når dere vet mer om aktuelt tidspunkt for planlagte forestillinger, kan vi hjelpe dere med å avtale ny spilleperiode.

Bestill gjerne et digitalt manus til gjennomlesning, nå er det tid for å planlegge!

Hjemmekontor

Vi i Dramas har fortsatt hjemmekontor en del av tida, men vi er stort sett tilgjengelige via e-post og telefon i kontortida.

Ta vare på dere selv og hverandre!

Råd om smittevern for frivilligheten og teaterfeltet

Kulturrådets samleside om korona: Kulturrådet om kulturlivet og korona

Kulturrådets stimuleringsordning: Spørsmål og svar om stimuleringsordning for kulturlivet (søknadsfrist 01.12.20)

Frivillighet Norge og LNU sin smittevernveileder for frivillige organisasjoner

Noregs Ungdomslag har koronarelaterte råd til oppstart av aktivitet

Noregs Ungdomslag, Norsk Amatørteaterforbund og Frilynt har også laga en kjempefin plakat med koronatips før teaterøvinga – skriv den ut og heng den opp!

Utvidet koronakompensasjon for frivilligheten

Frivillighet Norge informerer om at Lotteri- og stiftelsestilsynet har utvidet kompensasjonsordningen for frivilligheten (søknadsfrist 15. januar 2021)

Informasjon fra MTI

Har dere søkt om fremføringsrettigheter til originalverk via Music Theatre International (MTI) Europe, er også de behjelpelige med å utsette eller avlyse forestillinger.

Les informasjon om korona hos MTI