Illustrasjonsfoto: Terje Svindseth/Teaterlaget i BUL Oslo

Opptak og strømming av teaterforestillinger


Mange ønsker å filme forestillingen og vise den digitalt. Men husk: Fremføringsavtalen med Dramas gir dere i utgangspunktet IKKE rettigheter til å filme eller publisere forestillingen. Strømming må alltid være avtalt på forhånd med rettighetshaver. Kontakt oss i god tid, så kan vi hjelpe dere.

Rettigheter til scenisk fremføring, ikke digital

Dramas klarerer i utgangpunktet kun rett til scenisk fremføring. Dersom dere ønsker å filme eller strømme en forestilling som skal tilgjengeliggjøres for andre enn teatergruppens aktører, MÅ dette godkjennes av rettighetshaverne til stykket på forhånd.

Dramas kan være behjelpelig med å kontakte rettighetshaver. Spør oss så snart du vurderer å vise opptak av forestillingen.

Betingelser for strømming

Er rettighetshaveren positiv til opptak og strømming (som mange er, når de blir spurt!) kan det hende at de ber om at publiseringen begrenses, for eksempel til et antall visninger, ett tidsrom, eller at tilgangen skal kontrolleres med passord/betaling. Det kan også hende at rettighetshaver har egne ønsker for beregning av royalties.

Vi i Dramas hjelper dere gjerne ved å formidle kontakt, eller ved å utforme avtale når dere og rettighetshaveren er enige om betingelsene.

Som alltid når det gjelder rettigheter: Undersøk mulighetene på et tidlig tidspunkt, så har vi større sjanse for å finne en god løsning.

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du lurer på noe.