Foto av Johanna Thor og Grete Havnesköld: Parlan Wallefelt. Logo: Hugin/Munin

PLAST av Johanna Thor og Grete Havnesköld


På et lite sted i Sverige bor 15-årige Tess med sin helt uforståelige pappa. Etter at mammaen hennes døde har alt blitt forandret mellom dem. Dessuten bor det to «aliens» i huset; en instagram-hekta pest av en stemor og en stesøster som er alt det Tess ikke er. En dag tar stemoren en drastisk beslutning om at familien skal flytte, og alt settes på spill.

«PLAST» av Johanna Thor og Grete Havnesköld er et av de svenske manusene i det nordiske samarbeidsprosjektet Hugin/Munin.

Du kan bestille manuset til lesing – og fremføring! – allerede nå, og det er lurt å være tidlig ute hvis du vil at din teatergruppe skal få fremføre teaterstykket gratis i prosjektperioden 2022/2023.

Bestill manus til lesing (gratis)

Klikk her for å be om manus til lesing på prosjektets egen nettside

Vil du helst lese på norsk?

I august vil også de tre svenskspråklige manusene i prosjektet finnes oversatt til norsk. I mellomtida anbefaler vi å lese det på svensk.

Søk om fremføringsrett

Klikk her for å søke om fremføringsrettighet via prosjektets nettside

Det er gratis å fremføre stykket fire ganger for de teatergruppene som får rettigheter i prosjektperioden. Nå har dere sjansen til å søke tidlig, og få være med i dette spennende prosjektet!