Illustrasjonsfoto: Foreløpig uåpnet skrivebok med Dramas-logo og penn

Skriveverksted: Dramatikk med Dramas


Har du en ide til en forestilling til teatergruppen din? Noe du virkelig brenner for å skrive? Ønsker du å komme i gang med selve skriveprosessen så ideen kan bli til skuespill og forestilling? Søk innen 10. november, og bli med på skriveverksted over to helgesamlinger! (Red.: Søknadsfristen er ute, og samling to foregår i april. Følg med for nye muligheter!)

Dramas ønsker å hjelpe skrivende til å få realisert drømmene sine.
Forutsetningen er at du har skrivelyst og har kontakt med en amatørteatergruppe som ønsker å spille det skuespillet du skriver for dem.

Alle slags ideer for teater er velkomne. Kurset er både for deg som skriver for voksne, ungdom eller barn, for mange eller få, om du skriver historiske spel, musikaler eller samtidsteater. Det viktige er at du har en ide du brenner for og en gruppe som er interessert.

Dramatikk med Dramas er et praktisk rettet skriveverksted og består av to todagers helgesamlinger.

Den første samlingen vil først og fremst bestå av presentasjon av deltakernes ideer, skriveøvelser, inspirasjon og felles arbeid med å konkretisere ideene.
I den andre samlingen vil deltakerne få respons på tekstene de har i arbeid, og input, råd og inspirasjon til å gjøre dem ferdige.

Imellom samlingene vil alle deltakere få muligheten til en samtale med en av kurslederne på zoom.

Verkstedledere er Janne Aasebø Johnsen og Jesper Halle.

Praktisk informasjon

Første samling 10. og 11. desember
Andre samling 15. og 16. april

Begge samlinger går fra kl 10 på lørdag til kl 16 på søndag. Kurssted blir på Østlandet, nærmere informasjon kommer.

Deltakeravgift for hele kurset er kr 1000,-
Det refunderes ikke ved frafall annet enn ved dokumentert sykdom.

Reisestøtte
For hver av samlingene dekker Dramas reisestøtte på inntil kr 2000,- Reiseutgifter må dokumenteres og refunderes i etterkant. Det er en forutsetning at reisen foregår på billigste måte.

Søknadsfrist: 10. november 2022.

Til søknaden skal vedlegges:

  • En kort beskrivelse av prosjektet du ønsker å arbeide med.
  • Informasjon om gruppen du samarbeider med.
  • En kort CV.
  • Minimum 5 sider tekst, for eksempel:
    • En utskrevet scene fra skuespillet du planlegger
    • Et synopsis
    • En (teater)tekst eller annen tekst du har skrevet tidligere

Søknaden sendes til trine@dramas.no

Svar på om du har fått plass på kurset kommer 15. november 2022.

Om verkstedlederne

Janne Aasebø Johnsen er rektor, forfatter, dramatiker og forlegger. Siden 2004 har hun gitt ut 55 bøker for barn og unge, 13 skuespill og 13 bøker på eget forlag. Hun er aktiv i amatørteaterbevegelsen og er fast dramatiker for integreringsprosjektet «Kulturhjerte» på Lillehammer. Hun har hatt utallige skrivekurs for barn, unge og voksne de siste 20 årene.


Jesper Halle er dramatiker og professor i Dramatikk/scenetekst ved Kunsthøgskolen i Oslo
Siden 1983 har han skrevet rundt førti dramatiske verker for teater, dukketeater, radioteater og TV.
Han har omfattende undervisningserfaring fra flere institusjoner og har arbeidet som dramaturg/tekstveileder for en rekke dramatikere.