Logo: Kulturrådet

Søk om støtte til amatørteateraktivitet i grupper!


To ganger i året, i mars og september, kan amatørteatergrupper søke om støtte fra Kulturrådet til amatørteateraktivitet i grupper. Etter to år med pandemi-brems er det viktig å huske denne ordningen, som kan være drahjelp for å komme i gang med teateraktivitetene. De fleste som søker, får bevilget støtte.

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteateraktivitet blant voksne amatører og bidra til økt aktivitet og kompetanseheving i amatørteaterfeltet. Betegnelsen teater inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Hva kan få støtte

Det kan søkes tilskudd til aktiviteter som er rettet mot amatører og initiert av amatører over
18 år. Gruppen må bestå av minst to personer. Flertallet av gruppens deltakere skal være amatører og over 18 år.

Til hver søknadsfrist kan det søkes om tilskudd inntil 30 000 kroner til aktiviteter som skjer innenfor et begrenset tidsrom, maksimalt 60 000 kroner innenfor et kalenderår. Dere kan blant annet  søke om støtte til kostymer, maske, scenografi, rekvisitter, leie, markedsføring, ekstern bistand og kurs.

Les om støtteordningen og se vedtakslister hos Kulturrådet

Hvem kan søke

Amatører som driver med frivillig amatørteateraktivitet i grupper kan søke. Både privatpersoner og organisasjoner som virker innen det frivillige amatørteaterfeltet kan søke. Med frivillighet menes at aktiviteten blir foretatt uten økonomiske vederlag. Gruppen kan ha profesjonelle aktører som engasjeres i kompetansehevende funksjoner.

Søknadsfrist i mars og september hvert år

Vær ute i god tid til neste søknadsfrist, som er i mars 2023. Søknadssskjemaet åpner en måned før fristen. Forbered neste søknad allerede nå!

 

Andre støtteordninger for amatørteater

Vi har begynt å lage en oversikt over ulike støtteordninger amatørteatergrupper og organisasjoner kan søke på.

Trykk her for å lese om flere støtteordninger