Dramas formidler manus og rettigheter til norsk amatørteater

Stilling ledig i Dramas


Manustjenesten Dramas søker ny rådgiver for rettigheter og royalties. Stillingen innebærer håndtering av søknader og avtaler for norske amatørteatergrupper, kulturskoler og skoler. Vi jobber også utadrettet med å informere om opphavsrett for amatørteater. Er det du som skal bli vår nye kollega? Søk snarest eller innen 12. august, eller del med en venn!

Dramas søker ny rettighetsrådgiver i fast stillling

Vi søker etter et imøtekommende ordensmenneske med gode kommunikasjonsevner og interesse for å jobbe med brukere og samarbeidspartnere i amatørteaterfeltet.

Rådgiverstillingen for rettigheter og royalties innebærer konkrete oppgaver knyttet til søknader og avtaler i tillegg til utadrettet informasjonsvirksomhet. Du bør like å være i kontakt med mennesker.

Sentrale arbeidsoppgaver:
• Behandling av søknader om fremføringsrett fra amatørteaterfeltet
• Fakturering og avregning av royalties
• Oppfølging av kontrakter med forlag og dramatikere
• Rådgivning knyttet til opphavsrett
• Utadrettet informasjonsarbeid mot amatørteaterorganisasjoner, kulturskoler og skoleverket


Ønskede kvalifikasjoner:
• Drama/teatervitenskap eller andre kulturfag i fagkretsen
• Kjennskap til opphavsrett, gjerne juridisk kompetanse
• Kjennskap til teater-/musikk-/kulturfeltet eller det frivillige amatørteaterfeltet
• Erfaring fra kundebehandling
• Gjerne erfaring med Excel og økonomisystemer (vi fakturerer i Visma Global)

Ønskede egenskaper:
• Gode kommunikasjonsevner
• Samarbeidsvilje
• Ordenssans
• Tallforståelse
• Godt humør
• Selvstendighet
• Tydelig rolleforståelse; Dramas skal ivareta behovene og rettighetene til flere brukergrupper.


Vi kan tilby:
• Varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke videre utvikling
• 100 % fast stilling i frivillig organisasjon
• Lønn etter avtale (tilsvarende rådgivernivå i staten)
• Innskuddsbasert pensjonsordning
• Kontor sentralt i Oslo
• Fleksitid (kjernetid 9-15)
• Treningsrom
• Sykkelparkering
• Hyggelige kollegaer
• Mulighet for hjemmekontor etter avtale

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater som kan øke mangfoldet i organisasjonen til å søke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Trine Brembo Stokland, tlf 46 84 63 25 eller e-post admin@dramas.no eller rådgiver Rebekka Midgaard, tlf 46 83 87 21.

På grunn av ferie vil telefonen sjekkes sporadisk i juli.

Søknad med CV sendes snarest og senest 12. august til admin@dramas.no eller via annonsen på finn: https://www.finn.no/263947997


Om Dramas:
Dramas er en manus- og rettighetstjeneste for norsk amatørteater, skoler og kulturskoler. Vi forvalter en manusbase på rundt 3000 digitaliserte teatermanus og behandler søknader om fremføringsrett. Dramas skal gjøre det enkelt for amatørteatergrupper å skaffe manus og søke om rettigheter til å fremføre teaterstykker. Samtidig skal tjenesten ivareta rettighetene til dramatikere, teaterforlag og andre rettighetshavere. Dramas er de siste årene oppgradert med systemer for digital søknadshåndtering og avregning av royalties. Parallelt med videre utvikling er det et mål å gjøre tjenesten mer kjent og brukt i amatørteaterfeltet. En viktig oppgave for Dramas er å drive utadrettet informasjonsarbeid knyttet til rettigheter.

Dramas har tre ansatte i 2,5 stilling og hyggelige kontorer i Oslo sentrum. Tjenesten er finansiert via Kulturrådet, og er åpen for alle i det norske amatørteaterfeltet, skoler og kulturskoler. Dramas er en organisasjon med eget styre. Bak Dramas står organisasjonene Norsk Amatørteaterforbund, Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag og Studieforbundet kultur og tradisjon.

Se også om Dramas på vår nettside og vår facebook-side