Teateralliansen blir Dramas


På et ekstraordinært årsmøte 30. oktober 2019 vedtok medlemmene i Teateralliansen å endre navn fra Teateralliansen til Dramas, og samtidig endre vedtektene slik at de utelukkende omfatter virksomheten til Dramas.

Bakgrunn: Fra 2015 til oktober 2019 ble Dramas driftet av Teateralliansen, fra 2019 med midler forvaltet av Kulturrådet.

På det ekstraordinære årsmøtet ble nytt styre valgt for perioden 30. oktober 2019 fram til ordinært årsmøte våren 2020. Kai Roger Vatne ble valgt til ny styreleder.

Fra de nye vedtektene:

§1 Føremål
Dramas sitt føremål er å formidle manus og klarere framføringsrettar for norsk amatørteater.

Her kan du lese vedtektene for Dramas i sin helhet.

Fremover vil Dramas konsentrere seg om å utvikle en framtidsrettet og bra manustjeneste i samarbeid med dere som bruker tjenesten, enten det er amatørteaterfeltet eller rettighetshavere.

Vi gleder oss!