Illustrasjon: vederlag for manus

Vederlag fra Dramatikerforbundet for kopiering av manus


I juni 2023 har vi i Dramas sendt ut e-post til noen av våre rettighetshavere om å kontakte Dramatikerforbundet, som trenger kontakt i forbindelse med utbetaling av vederlag fra Kopinor og Norwaco. Har du fått e-post, ber vi deg kontakte Dramatikerforbundet sånn at de kan få utbetalt vederlaget.

Vederlag for manus bestilt til lesing

Dramatikerforbundet skal fordele vederlag fra Kopinor og Norwaco for kopiering av dramatikk i ulike sammenhenger, deriblant skoler og næringsliv, samt for privatkopiering. Styret har vedtatt at det samlede vederlaget skal fordeles basert på blant annet lister fra Dramas over verk som er sendt til lesing til skoler og kulturskoler i foregående år.

De skal nå utbetale vederlaget for 2022 basert på listene fra 2021, og trenger i den forbindelse å komme i kontakt med rettighetshaverne bak manusene i 2021-listene. Av personvernhensyn kan ikke Dramas oversende dem kontaktinfo uten samtykke fra den enkelte rettighetshaver.

Kontakt Dramatikerforbundet

For å motta midlene oppfordrer vi derfor til at du tar direkte kontakt med Dramatikerforbundet. De trenger din kontaktinformasjon, samt kontonummer og personnummer, for å kunne gjennomføre utbetaling.