Takk for Dramas-dagen 15. mars!


Vi inviterte samarbeidspartnere, rettighetshavere og dere som bruker tjenestene våre, til Dramas-dag i Oslo onsdag 15. mars. Her kan du lese om møtet, der målet var å dele inspirasjon og informasjon om manus- og rettighetstjenesten for norsk amatørteater.

Dramas har også tidligere invitert brukere, rettighetshavere og samarbeidspartnere i amatørteaterfeltet til åpne møter der vi har presentert Dramas og  bedt om innspill. Det har gått tre år siden sist, og nå som vi over på den andre siden av en pandemi, ønsket styret og ansatte å invitere til en Dramas-dag med faglig inspirasjon, i tillegg til å gi en statusoppdatering for manustjenesten.

Arrangementet ble avholdt i kursrommet i første etasje i Øvre Slottsgate 2 fra kl 14-17.

Velkommen

Rådgiver Kari Schulstad Wasa og daglig leder Trine Brembo Stokland ønsket velkommen og åpnet med en kort presentasjon av manus- og rettighetstjenesten. Hver av de fremmøtte presenterte seg.  Blant deltakerne var representanter for Kulturdirektoratet, Dramatikerforbundet, rettighetshavere og amatørteaterorganisasjonene Frilynt og Noregs Ungdomslag. Det kom også flere som enten skriver eller er interessert i å skrive manus for amatørteaterfeltet.

Ved siden av den daglige driften har Dramas de siste årene jobbet med prosjekter som handler om manusutvikling og styrking av manusutvalget. Først ut var Hugin/Munin-prosjektet, et norsk-svensk-finsk samarbeid for å skaffe manus tilpasset for barne- og ungdomsteatergrupper i alderen 9-15 år. Det har blitt til fem manus på norsk og svensk, som heldige barneteatergrupper i de tre landene får fremføre gratis i prosjektperioden.

Å skrive for barn, med barn

Maria Petronella Muri Nygren ble valgt ut som den norske dramatikeren i prosjektet, og denne dagen delte hun erfaringene sine fra det å skrive i dialog med barn, som var en forutsetning for prosjektet. Som referansegruppe møtte Maria barn fra Strømmen barne- og ungdomsteater, som hun også er instruktør for. Barnas mange ideer tok skrivingen i retninger som Maria selv ikke hadde forutsett. Til slutt ble det viktig for Maria å ta styringen over sin egen scenetekst – selv om det innebar at ikke alle ideene kunne bli med videre.

Hun takket Jesper Halle, som også var til stede, for verdifull dramaturgstøtte i sluttføringen av skrivinga. Du kan bestille det ferdige manuset «Plastelinabrann og skyldklump i magen» til lesing på nettsida huginmunin.nu.

Her finner du også de fire andre teaterstykkene i prosjektet, blant annet Janne Aasebø Johnsen sitt stykke «Jeg tegner utenfor rammene».

Status og statistikk

Daglig leder delte Dramas-tall for manus, lesesøknader og fremføringssøknader og royalties fra de siste årene. Aktiviteten i amatørteaterfeltet dalte betraktelig i 2020 og 2021, men antall bestilte manus til lesing har holdt seg oppe, og Dramas nådde rekord på antall søknader i 2022, også for fremføring!

Det tyder på at amatørteaterfeltet er i gang igjen. Antakelig har Dramas nådd flere enn før, nå som det er gratis å bestille manus til lesing. Andelen av våre brukere som tilhører «skole/kulturskole» har også økt, i forhold til «amatørteater». Vi opplever at skolene har et stort behov for informasjon, både om rettigheter og om at tjenesten Dramas finnes.

Dramatikk med Dramas: Skriveverksted

Manusbasen inneholder manus skrevet for både profesjonelle produksjoner og for amatørteaterfeltet. Manusene er skrevet av folk som dekker hele skalaen fra amatør til profesjonell dramatiker. Dramas skulle ønske at vi kunne gi mer grundige tilbakemeldinger på scenetekster vi mottar, og vi søkte for 2022 om midler til dramaturgstøtte.

Dramatikk med Dramas er et manusutviklingsprosjekt for å gi skrivestøtte til de som skriver manus for amatørteaterfeltet. Dramatiker og dramaturg Jesper Halle presenterte skriveverkstedet, som han leder sammen med forfatter og dramatiker Janne Aasebø Johnsen. Begge har lang erfaring fra skriveveiledning, og de utfyller hverandre på en bra måte. Mens Jesper er professor i scenetekst, har Janne lang erfaring fra amatørteaterfeltet.

Etterpå var vi så heldige å høre fra to av deltagerne på skriveverkstedet, Lisa Smith-Walaas og Merete Stuedal, som samarbeider om å skrive manus. De fortalte om behovet for dramaturgisk veiledning og metode blant de som produserer manus for amatørteatergrupper. Lisa og Merete delte også noen erfaringer fra den første helgesamlingen i desember 2022. I etterkant  har de møtt Jesper og fått verdifulle tilbakemeldinger på tekstene sine! Vi gleder oss til å følge disse videre!

Klokkeklovnene om magiske møter

Som inspirasjon utenfra amatørteaterfeltet fikk vi besøk av to profesjonelle klovner, Patrick van den Boom og Åsa Hillingseter Løyning. De er kunstneriske ledere av den ideelle organisasjonen Klokkeklovnene, 21 klovner som fremmer glede og forbedrer livskvaliteten til mennesker som lever med demens.

Patrick og Åsa fortalte om hvordan de som klovner ønsker å skape kontakt og se etter det friske i menneskene de møter. I kontrast til det å følge et manus, beskrev Patrick hvordan klovnene tar vare på øyeblikket – ved å la den de møter, få ha hovedrollen og bestemme hva som hender. Å høre disse to fortelle var både spennende og rørende! Les mer og støtt gjerne Klokkeklovnenes arbeid.

Tusen takk til alle som kom på Dramas-dagen!

Presentasjon og tall fra Dramas-dagen

Ønsker du å se nærmere på noe av det vi snakket om denne dagen?

Følg denne lenken for å se presentasjonen i PDF-format

For å få invitasjon om seinere arrangementer, følg oss gjerne på Facebook og registrer deg for å motta nyheter via e-post på Min side.