Royaltysatser


Veiledende satser for royalty per 1. mai 2022. Betingelser kan variere, kontakt oss gjerne ved spørsmål om et konkret verk.

Norsk dramatikk inntil 60 minutter:

11% av brutto billettinntekter, minimum kr 485,- per forestilling.

Norsk dramatikk over 60 minutter:

11 % av brutto billettinntekter, minimum kr 765,- per forestilling.

Norsk musikkteater:

13 % av brutto billettinntekter, minimum kr 1 165,- per forestilling.

Verker av Thorbjørn Egner:

12 % av brutto billettinntekter, minimum kr 1 130,- per forestilling.
Kortversjoner: kr 680,- per forestilling.
Leie av musikkmateriale (obligatorisk): kr 485,- per forestilling.

Utenlandsk dramatikk:

10 % av brutto billettinntekter, minimum kr 895,- per forestilling.

Norsk oversettelse av utenlandsk dramatikk:

2 % av brutto billettinntekter, minimum kr 485, - per forestilling.

Utenlandske musikaler:

16 % av brutto billettinntekter, minimum kr 2 005,- per forestilling.

Norsk oversettelse av utenlandske musikaler:

3 % av brutto billettinntekter, minimum kr 640,- per forestilling.

 

NB!

Royaltysatser varierer sterkt, og er oppgitt anslagsvis. Konkrete priser kan bare gis ved en formell søknad om oppførelsesrett.