Royaltysatser


Gjeldende satser for royalty per 1. mai 2020:

Norsk dramatikk inntil 60 minutter:

11% av brutto billettinntekter, minimum kr 460,- per forestilling.

Norsk dramatikk over 60 minutter:

11 % av brutto billettinntekter, minimum kr 725,- per forestilling.

Norsk musikkteater:

13 % av brutto billettinntekter, minimum kr 1.100,- per forestilling.

Verker av Thorbjørn Egner:

12 % av brutto billettinntekter, minimum kr 1075,- per forestilling.
Kortversjoner: kr 645,- per forestilling.
Leie av musikkmateriale (obligatorisk): kr 460,- per forestilling.

Utenlandsk dramatikk:

10 % av brutto billettinntekter, minimum kr 850,- per forestilling.

Norsk oversettelse av utenlandsk dramatikk:

2 % av brutto billettinntekter, minimum kr 460, - per forestilling.

Utenlandske musikaler:

16 % av brutto billettinntekter, minimum kr 1.900,- per forestilling.

Norsk oversettelse av utenlandske musikaler:

3 % av brutto billettinntekter, minimum kr 605,- per forestilling.

 

NB!

Royaltysatser varierer sterkt. Konkrete priser kan bare gis ved en formell søknad om oppførelsesrett. Merk at dette er anslag, og at satsene kan variere noe.