Spørsmål og svar om rettigheter


Dramas har laget en oversikt over de mest stilte spørsmålene om rettigheter knyttet til fremføring av et manus eller musikkteater.

Må man søke om rettigheter?

Ja. Alle offentlige forestillinger, enten det kreves inngangspenger eller ikke, faller inn under åndsverkloven, og det skal betales royalties/avgift til alle rettighetshavere. Unntaket er hvis man bruker et manus i undervisningen eller fremfører det internt i teatergruppen. Dersom man inviterer andre, for eksempel foreldre eller venner, er det å betrakte som en offentlig forestilling og tillatelse må innhentes.

Hvem har rettigheter?

«Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket» (Åndsverkloven § 1)

Alle som har jobbet med manuset. For eksempel forfatter, oversetter, komponist og dramatisør. Hvem som har rettigheter til stykket ser du på manusforsiden eller i beskrivelsen av manuset på nettsiden. Hvis siste kjente opphavsperson har vært død i minst i 70 år, blir verket frigitt. Selv om originalverket av Shakespeare er frigitt, er det sannsynligvis en annen som har bearbeidet eller oversatt stykket i senere år. Dermed har denne personen rettigheter til stykket, og skal ha royalties.

Kan man lage sitt eget manus basert på ei bok eller en film?

Nei, dessverre. Ethvert åndsverk er rettighetsbelagt inntil siste opphavsperson har vært død i 70 år. For å bruke et allerede eksisterende verk, må du ha avtale med alle rettighetshavere om dette. Det er heller ikke tillatt å endre et åndsverk uten å ha avtalt det. Merk at det å fremføre utdrag fra et verk innebærer en endring. Husk at også oversetteren har rettigheter i verket, og skal ha royalties ved fremføring.

Unntak: Frigitte verk

Hvis et verk er så gammelt at rettighetene er frigitt (er «falt i det fri», det vil si at siste opphavsperson har vært død i 70 år), kan du fritt bruke verket, men bør også da navngi opphavspersonen(-e) og originalens tittel. Folkeeventyr kan være et utgangspunkt for egne bearbeidelser. Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke elementer fra nyere utgaver av frigitte verk, for eksempel filmversjoner eller nye oversettelser.

Hvordan søker man om rettigheter?

Heldigvis er det ikke vanskelig å søke om spillerettigheter. Logg inn, søk opp det aktuelle manuset på forsiden, trykk på Bestill for fremføring, opprett/rediger søknadsskjema, lagre og send.

Må man ha et abonnement for å søke om fremføringsrett?

Nei, man må bare registrere en bruker og ha tilgang til en organisasjon som fremføringssøknaden kan knyttes til (gratis fra 2022). 

Må man bruke Dramas når man skal søke om rettigheter?

Dramas har fått oppgaven med å klarere spilletillatelser for norske amatørteaterproduksjoner. Ved direkte henvendelser til for eksempel forlag, blir man som regel henvist til oss. Dramas samarbeider med de fleste teaterforlagene og Dramatikerforbundet, og ønsker å gjøre det enklere å administrere amatørproduksjoner.

Kan hvem som helst bruke Dramas?

Ja, alle kan bruke Dramas og bestille manus for gjennomlesning. Men vi behandler kun søknader om fremføring for norske amatørproduksjoner. Profesjonelle aktører må kontakte rettighetshaver direkte.

Hvis regissøren er profesjonell, er det en amatørproduksjon da?

Ja. Det er kun skuespillerne som må være amatører.

Et godt råd til sist:

Husk å søke i god tid før dere begynner med prøver! Ta alltid kontakt med Dramas om spilletillatelse FØR teatergruppen begynner å innstudere stykket. Slik unngår dere at oppsetningen blir stoppet før premieren. For dette kan skje, og har dessverre skjedd med andre.

 

Les også  

Veiledende royaltysatser

Søk om fremføring