Øyenvitne

Avisoverskrifter om mobbing er en gjenganger, og belyser en hverdag som dessverre tilhører mange. Forestillingen «Øyenvitne» handler om en ung gutt som opplever mobbing på skolen og nettet. Ikke alle rundt han forstår hva som skjer. Noen er med på mobbingen uten helt å skjønne at passive holdninger medvirker til at situasjonen blir verre.
Familien og venner legger ikke merke til signalene på at guttens hverdag er i ferd med å endres, og velger i enkelte tilfeller å se bort. Storebror er et forbilde, men hva skjer når dette forholdet blir anstrengt og illusjoner slår sprekker?

Mobbing kan føre til mange negative tanker. Oppdager vi mobbing tidlig kan vi med større sikkerhet forebygge skadene. Vi ønsker gjennom forumteatermetoden å finne vendepunkt som kan gi et bedre utfall og gi makt til tanker som styrker selvfølelsen til mobbeofferet.

35 min Målgruppe: B/U Publikum: B/U

Detaljer

  • Manus id: 10195
  • Forfatter: Niels Petter Solberg
  • Kategori: Drama
  • Språk: Norsk, bokmål
  • Registrert: 22.11.2017
  • Tilgjengelig: Ja

Roller

  • 7 Menn
  • 15 Kvinner
  • 22 Barn

Merknad

22 roller fordel på barn, ungdom, voksne. Det er mulig å endre på rolleoppsett.

Temaet mobbing må bearbeides og diskuteres for å forebygge og opplyse.