Søk om fremføringsrett


For å søke om fremføringsrett, må du logge inn og søke opp manuset du skal fremføre. Klikk på manustittelen, velg knappen «Bestill til fremføring». Fyll ut søknad, lagre og send!

Dramas rettighetsklarerer manus og noter, utbetaler royalty til rettighetshavere og sikrer dermed at norske amatørteaterproduksjoner unngår erstatningskrav, politianmeldelse eller at forestillingen blir stoppet grunnet ulovlig fremføring. Her kan du lese mer om hvordan du søker om fremføringsrett.

Hvordan søke om fremføring?

Du må være registrert bruker og logge inn for å søke om fremføringsrett. Søk opp manuset du vil fremføre, klikk på tittelen og på «Bestill til fremføring». I handlekurven oppretter du søknad om fremføring. Fyll ut, lagre og send. Du mottar deretter bekreftelse fra Dramas på din e-post.

Hvorfor søke om fremføring?

Alle som har vært med på å skape et åndsverk, enten det er en dramatiker, en komponist, en bearbeider eller en oversetter, er rettighetshavere som har krav på vederlag (royalties) for jobben de har gjort. For å ha lov til å fremføre et manus offentlig, må teatergruppen din ha skriftlig kontrakt med rettighetshaver(-e) eller deres representanter. Når du søker fremføringsrett via Dramas, sørger vi for å utarbeide avtaler og utbetale royalties etter forestillingen. Du slipper administrasjonen rundt dette, og med rettighetene i orden kan du være sikker på at forestillingen kan gjennomføres som planlagt.

Hva regnes som en offentlig forestilling?

En forestilling regnes som offentlig hvis den er åpen for publikum, enten det kreves inngangspenger eller ikke. Unntakene er om manus fremføres i undervisning eller internt i teatergruppen. Hvis teatergruppen inviterer foreldre og venner, regnes forestillingen som offentlig.

Det kreves framføringskontrakt for offentlig forestilling, og amatørteatergrupper kan søke om fremføring via Dramas.

Hvor lang tid tar det før jeg får svar på søknaden?

Her kan du se hvor lang saksbehandlingstid Dramas har. Husk å søke i god tid!

Digital godkjenning av fremføringskontrakt(-er) på Min side

Etter at vi har behandlet fremføringssøknaden, sender vi deg en e-post. Er søknaden godkjent, ligger det en eller flere avtaler klar på Min side som du må godkjenne digitalt for at fremføringsretten skal være gyldig.
(Hvis det ligger to avtaler der, er det oftest én som gjelder for originalverket, og én som gjelder den norske oversettelsen.)
Les avtalene nøye og last dem gjerne ned før du godkjenner. Med kontrakt for fremføring har du lov til å bruke manuset i fremføringen(-e) som er oppgitt i kontrakten. 

Hvordan leverer jeg billettregnskapet?

For fremføringssøknader sendt etter at Dramas fikk nytt system (27. august 2018), kan billettregnskapet leveres digitalt, senest 14 dager etter siste forestilling. Når du er innlogget finner du den aktuelle søknaden på Min side, med status «Avventer billettregnskap fra bruker». Etter siste forestilling fyller du inn dato, billettsalg og antall publikummere per forestilling. Dette utgjør grunnlaget for fakturaen fra Dramas i etterkant av fremføringen.

Hvordan leier jeg noter og CD?

I kontraktdokumentene skal obligatorisk orkestermateriell og noteleie være spesifisert. Dramas har noter til enkelte teaterstykker. For musikaler er det ofte eksterne forlag som sender deg orkestermateriell. Ta kontakt med Dramas om du er i tvil.

Får jeg automatisk tilsendt manus til lesning?

Nei. Hvis du ikke allerede har gjort det, bør du bestille manus til lesning slik at du har tilgang på det mens du venter på godkjent fremføringssøknad.