Registrer deg som bruker


For å bruke tjenestene til Dramas, må du lage en bruker for å logge inn og ha tilgang til en registrert organisasjon (teatergruppe/skole/enkeltperson). Her får du svar på det du lurer på.

1) Registrere bruker på dramas.no

Første skritt for å bruke tjenestene til Dramas er å opprette en personbruker for innlogging.

E-postadressen er brukernavnet, passordet velger du selv. Opprett bruker her

2) Registrere organisasjon

Etter registreringen av din personlige bruker for innlogging på dramas.no, ønsker vi at du registrerer organisasjonen du tilhører – for eksempel en amatørteatergruppe, en skole/kulturskole eller en frigruppe.

Registrerer organisasjonsnummer (9 siffer uten mellomrom) hvis dere har et. (Ønsker dere elektronisk faktura/EHF, er det org.nummeret til den betalende enheten som skal registreres.)

Er din organisasjon allerede registrert?
Får du beskjed om at organisasjonsnummeret allerede er registrert hos Dramas, ber vi deg kontakte din leder/administrator. Du kan også kontakte Dramas, så hjelper vi deg med å få tilgang til den registrerte organisasjonen.

Er du ikke tilknyttet en organisasjon – eller er tilknyttet flere – og ønsker å bestille manus til lesning?

Det går fint å registrere en organisasjon på Min side og kalle den «Petra leser manus» eller lignende. La da feltet «organisasjonsnummer» stå helt tomt.


Sjekk fakturaadresse

Selv om det er blitt gratis å bestille manus til lesning fra Dramas, skal det fortsatt betales royalties etter eventuell fremføring. Vi ber deg derfor om å registrere riktig fakturaadresse.

EHF-faktura

Vi sender automatisk elektronisk faktura (EHF) hvis du har oppgitt et organisasjonsnummer som er registrert i ELMA. Ved feilmelding på organisasjonsnummer eller behov for merking,  send ønsket org.nr. og referanse til manus@dramas.no.


3) Opprett tilgang – GRATIS fra januar 2022!

For å bestille manus til gjennomlesning må du ha tilgang til en registrert organisasjon. Denne tilgangen (tidligere abonnement) er blitt gratis fra januar 2022.

Logg inn, gå til Min side, velg fanen Organisasjon og Se detaljer (eller Registrer ny organisasjon) og Opprett tilgang.

NB: Royalties tilkommer fortsatt etter fremføring.


Flere brukere per organisasjon

Administrator (den som oppretter tilgang) kan legge til flere brukere (maks 10 totalt) som kan bestille manus til lesning og fremføring på vegne av organisasjonen.

Logg inn, gå til Min side, velg fanen Organisasjon, trykk på Se detaljer og Administrer.

Legg inn e-postadressene til de som skal ha tilgang. De vil få en e-post om å opprette bruker for å logge inn.

E-post om tilgang til en organisasjon

Har du fått en e-post om at du har fått tilgang til en organisasjon som din administrator har registrert? Da er det viktig at du oppretter en bruker eller logger inn med e-postadressen du fikk varsel til. På Min side ser du hvilke organisasjoner du har tilgang til å bestille manus på vegne av.

Glemt passord og brukernavn til brukerkonto

Brukernavnet er den e-postadressen du oppga da du registrerte deg. Velg Glemt passord og skriv inn brukernavnet ditt. Hvis du er registrert bruker hos Dramas, vil du etter kort tid motta en e-post slik at du kan nullstille passordet ditt.  Mottar du ingen e-post, eller har du ikke tilgang til brukernavnet ditt, må du registrere deg på nytt.

Hvordan bruke dramas.no

Som registrert bruker med tilgang til dramas.no kan du søke om manus til lesning og om manus til fremføring. For å finne manus søker du i vår manusdatabase. Klikk på manustittel, så får du mulighet til å bestille det til lesning eller fremføring.

Endre administrator for organisasjonen

Har dere ny administrator, eller behov for å endre på e-postadressen til administratoren? Dette hjelper vi dere med, send e-post til manus@dramas.no.

Les også

Søk om manus til lesning
Søk om manus til fremføring
Finn manus