Hva er Dramas?


Dramas er et serviceorgan for amatørteatergrupper i Norge som driftes av Teateralliansen. Dramas formidler manus til lesing til teatergrupper, behandler søknader om spilletillatelser og utbetaler royalties til rettighetshavere.

I manusbasen til Dramas finner du nærmere 3000 manustitler som du kan bestille for lesing eller fremføring.

Det foregår et omfattende utviklingsprosjekt i Dramas, blant annet med fornyelse av den digitale plattformen. Dramas har fra mars 2017 to rådgivere i fulltidsstillinger samt en rådgiver i deltidsstilling. Nettsida fikk ny utforming i april 2017.

Høsten 2018 fikk Dramas et nytt saksbehandlingssystem med en abonnementsløsning. Fremføringssøknader og kontrakter vil her behandles helt digitalt.

  • For teatergruppene vil veien til å få fremføringsrettigheter være enklere og raskere.
  • Med nytt system vil det bli enklere for Dramas å gi god informasjon og regelmessige utbetalinger til rettighetshaverne.

Dramas er utviklet i kontinuerlig dialog med dramatikere, andre rettighetshavere, Teaterforleggerforeningen i Norden, Norske Dramatikeres Forbund og Norsk Oversetterforening. Dramas låner også ut noter og singback til noen teaterstykker.

Vi har som ambisjon å gjøre manusbasen vår enda bedre ved å innhente nye manus, og Dramas tar gjerne imot nyskrevet dramatikk! Send inn manus og noter

Dramas ønsker å ta vare på både rettighetshavere og teatergrupper. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra dere som bruker tjenestene til Dramas.

Les også

Teateralliansen.no