Hva er Dramas?


Dramas er en tjeneste for amatørteatergrupper og skoler/kulturskoler i Norge. Vi formidler manus til lesing, behandler søknader om spilletillatelser og utbetaler royalties til rettighetshavere.

I manusbasen til Dramas finner du nærmere 3000 manustitler som du kan bestille for lesing eller fremføring. Dramas låner også ut noter og musikkmateriell til noen teaterstykker.

Det foregår et omfattende utviklingsprosjekt i Dramas, blant annet med fornyelse av den digitale plattformen. Dramas har fra mars 2017 to rådgivere i fulltidsstillinger samt en rådgiver i deltidsstilling. Nettsida fikk ny utforming i april 2017.

Høsten 2018 fikk Dramas et nytt saksbehandlingssystem med en abonnementsløsning. Fremføringssøknader og kontrakter vil heretter behandles helt digitalt.

  • For teatergruppene vil veien til å få fremføringsrettigheter være enklere og raskere.
  • Med nytt system vil det bli enklere for Dramas å gi god informasjon og regelmessige utbetalinger til rettighetshaverne.

Dramas er utviklet i kontinuerlig dialog med dramatikere, andre rettighetshavere, Teaterforleggerforeningen i Norden, Norske Dramatikeres Forbund og Norsk Oversetterforening.

Vi har som ambisjon å stadig utvikle manusbasen med nye manus. Dramas tar imot nyskrevet dramatikk, både fra profesjonelle dramatikere og amatører.

Send inn manus og noter

Dramas ønsker å ta vare på både rettighetshavere og teatergrupper. Vi vi gjerne ha tilbakemeldinger fra dere som bruker tjenestene til Dramas.

Fra 2019 er Dramas driftet med midler forvaltet av Norsk Kulturråd.

I perioden fra 2015 til oktober 2019 har Teateralliansen driftet Dramas. I oktober 2019 vedtok et ekstraordinært årsmøte å endre navn til Dramas og endre vedtekter slik at virksomheten kun omfatter manustjenesten Dramas.


Medlemsorganisasjonene i Dramas er Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag, Norsk amatørteaterforbund og Studieforbundet kultur og tradisjon.