Dramas-logo: Manusformidling og rettighetsklarering for norsk amatørteater

Hva er Dramas?


Dramas er en manus- og rettighetstjeneste for amatørteatergrupper, skoler og kulturskoler i Norge. Vi formidler manus til lesing, behandler søknader om spilletillatelser og utbetaler royalties til rettighetshavere.

I manusbasen til Dramas finner du ca 3000 manustitler som du kan bestille for lesing eller fremføring. Dramas formidler også noter og musikk til en del musikkteaterverk.

Alle som registrerer seg kan bruke Dramas for å bestille manus til gjennomlesning. Når det gjelder fremføring, er det kun amatørteaterfeltet, skoler og kulturskoler Dramas klarerer rettigheter for.

Fra 2022 er det gratis å bestille manus til gjennomlesning fra Dramas.

Merk at man fortsatt må søke om fremføringsrett, sende inn billettregnskap og betale royalties etter siste forestilling.

Digital saksbehandling i skreddersydd system

  • Fremføringssøknader og kontrakter behandles digitalt via nettsida
  • For teatergruppene er veien til å få fremføringsrettigheter enkel og rask
  • Avregning og utbetaling til rettighetshaverne er enkelt og fleksibelt

Dramas er utviklet i kontinuerlig dialog med dramatikere, andre rettighetshavere, Teaterforleggerforeningen i Norden, Dramatikerforbundet og Norsk Oversetterforening.

Systemet og nettsida vår er utviklet av Enfinity AS (tidligere Emagine AS).

Skriver du manus?

Vi har som ambisjon å stadig utvide manusbasen med nye manus. Dramas tar imot nyskrevet dramatikk, både fra profesjonelle dramatikere og amatører.

Send inn manus og noter

Bakgrunn og historikk

Siden 2019 er Dramas driftet med midler forvaltet av Kulturdirektoratet (som het Kulturrådet til 2023).

Dramas har vært gjennom en utvikling: Staben er styrket, avtaler oppdatert og manustjenesten er forenklet og digitalisert. Siden 2017 har tjenesten hatt to ansatte i fulltidsstillinger samt en ansatt i deltidsstilling. Samme år fikk nettsida ny utforming, og høsten 2018 lanserte Dramas et digitalisert saksbehandlingssystem med en abonnementsløsning.

Manustjenesten har en lang historie, fra den tida manus ble lånt ut i papirform fra flere filialer landet rundt. Under Norsk Teaterråd begynte arbeidet med å samle og digitalisere manustjenesten.

Fra 2015 til 2019 ble Dramas driftet av Teateralliansen. I oktober 2019 vedtok et ekstraordinært årsmøte å endre navn til Dramas og også endre vedtekter slik at virksomheten kun omfatter manustjenesten Dramas. Styret har siden 2020 vært sammensatt med tanke på å øke den teaterfaglige kompetansen i Dramas.

Bak Dramas står organisasjonene Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag, Norsk amatørteaterforbund og Studieforbundet kultur og tradisjon.

Dramas ble i 2023 assosiert medlem i Kulturalliansen.

Tjenesten er tilgjengelig for alle i amatørteaterfeltet.

Innspill?

Dramas ønsker å ta vare på både rettighetshavere og teatergrupper. Vi tar gjerne imot spørsmål, manusønsker, tips og tilbakemeldinger fra dere som bruker tjenestene til Dramas. Kontakt oss

Last ned Dramas-logo her