Foto: Terje Svindseth/Teaterlaget i BUL Oslo, fra forestillingen «Jorda rundt på 80 dager» av Bengt Ahlfors, fritt etter Jules Verne, oversatt av Svein Erik Brodal

Årsmelding Dramas


Et år med nye rutiner og og fokus på Dramas

For Dramas ble 2019 et oppstartsår. Kulturdepartementet overførte forvaltningen av støtten til Dramas til Kulturrådet. Fra januar tok Dramas for fullt i bruk våre nye systemer for behandling av søknader og royalties. Fra april fikk en av de ansatte stilling som daglig leder.

Høsten ble brukt til dialogmøter om tilskuddsordninger til amatørteater, opphavsrett og Dramas' virksomhet, før en ekstraordinær generalforsamling i oktober vedtok å endre navn på organisasjonen fra Teateralliansen til Dramas.

Samtidig ble vedtektene og formålsparagrafen endret til å kun handle om virksomheten til Dramas: å formidle manus og klarere rettigheter for norsk amatørteater.

 

Årsmelding og regnskap Dramas 2019 (pdf) 

(Klikk på lenka, eller høyreklikk og velg "last ned" for å lese årsmeldinga i din pdf-leser.)


God lesning!


Årsmeldinga er designet av Marthe Christensen

Forsidefoto: Terje Svindseth/Teaterlaget i BUL Oslo