Fotografi: Fredrik Elfstrand/Teaterlaget i BUL Oslo i forestillingen «Blood on Ice» av Sofia Fredén. Grafisk produksjon årsmelding 2021: VOOKAL

Årsmelding Dramas


Et langt års ferd mot post-korona

Alle håpet at 2021 skulle bli et mer normalt år for amatørteateret, mindre preget av smitte og restriksjoner. Antall utsatte og avlyste forestillinger og endrede avtaler om fremføring
Dramas håndterte, tyder på stort pågangsmot, men også skuffelser og tilbakeslag.

Hurra for at vi har digitalisert saksgangen i Dramas! Det har gjort oss fleksible, sånn at vi kunne snu på hælen og hjelpe instruktøren som så gjerne skulle fått gjennomført den ene forestillingen med barneteatergruppa i ei korona- og karanteneprega nordnorsk bygd – når stadige utsettelser hadde ført til at hun ikke fikk søkt i god tid.

Vi har også lært å sette pris på mulighetene som ligger i de digitale møteplassene. Dramas gjennomførte utover 2021 nettmøter med både generell informasjon om manustjenesten
og spesifikke tema, i samarbeid med regionale og nasjonale amatørteaterorganisasjoner.

Digitalt samarbeid med amatørteaterfeltet i Sverige og Finland førte også til at samarbeidsprosjektet Hugin/Munin ble sjøsatt. Høsten 2021 lyste Dramas ut midler til en norsk dramatiker som fikk i oppdrag å utvikle manus i dialog med målgruppa, nemlig barn og unge i alderen 9-15. I denne årsmeldinga kan du lese mer om prosjektet og dramatikeren som ble valgt ut, Maria Petronella Muri Nygren!

Antall bestilte manus til lesing nådde nye rekorder dette året. Vi tar det som et lovende tegn på at Dramas og amatørteaterfeltet snart kan skifte fra hjemmekontorets joggebukse til glitterkostyme på scenekanten!

Årsmelding og regnskap Dramas 2021 (pdf)

Årsmelding og regnskap Dramas 2020 (pdf) 

Årsmelding og regnskap Dramas 2019 (pdf) 

(Klikk på lenka, eller høyreklikk og velg "last ned" for å lese årsmeldinga i din pdf-leser.)


God lesning!


Grafisk produksjon årsmelding 2021: VOOKAL

Fotografi: Fredrik Elfstrand
Teaterlaget i BUL Oslo
«Blood on Ice» av Sofia Fredén
«Jorda rundt på 80 dagar» av Bengt Ahlfors fritt etter Jules Verne, oversatt av Svein Erik Brodal