Noter og musikk til fremføring


Dramas formidler noter og musikkfiler (sing back) til en del musikkteaterstykker, mens musikkmateriale til større musikaler oftest håndteres via utenlandske forlag.

Dersom du ønsker å leie noter eller singback, må gyldig avtale om fremføringsrett være inngått med Dramas. I søknaden om fremføringsrett må du opplyse om du ønsker noter og/eller musikkfiler (sing back, altså musikk uten sang). Oppgi eventuelt når du ønsker det tilsendt. Standard er tre måneder før forestillingen.

Noter fra Dramas

I de fleste tilfellene kan vi sende deg noter og musikkfiler digitalt. I noen få tilfeller sender vi singback på CD i posten. Har du spørsmål om noter, ta gjerne kontakt via e-post. Husk å oppgi kontraktnummer og adressen muskkmaterialet skal sendes til.

Noter til utenlandske musikaler

For utenlandske musikaler er det gjerne det eksterne forlaget som forvalter originalrettighetene, som sender deg noter og musikk og fakturerer leie.

Informasjon om noter i kontrakten din

Du må ha mottatt og godkjent kontraktdokumenter før du kan få notene tilsendt. Prisen for leie av musikkmateriale varierer. Les kontraktdokumentene nøye. Merk at notemateriale som står spesifisert i kontrakten ofte sendes fra utlandet.

Obligatorisk originalmusikk

For en del musikaler og andre musikkteaterstykker er forutsetningen for å innvilge fremføringsrett at dere leier og bruker originale noter.

Håndtering av fysisk eller digitalt musikkmateriale

Før forestilling
Dramas sender noter og/eller musikk digitalt eller i vanlig post, sammen med et utlånsdokument som opplyser om pris og frist for tilbakelevering av fysisk materiell.

Etter forestilling
Papirnoter og CD må returneres til Dramas/forlaget du fikk dem fra, innen fristen.

Dersom materialet har blitt tildelt digitalt, må filene slettes etter fremføringen. Det gjelder også eventuelle kopier til bruk i fremføringsperioden.

I noen tilfeller må du betale faktura for leie av musikk før du kan få tilsendt notene. Mens i andre tilfeller fakturerer Dramas musikkleien etter siste forestilling, sammen med royalties for fremføringen.