Noter og musikk til fremføring


Dramas har noter og singback-CD til en del teaterstykker, mens musikkmateriell til musikaler oftest håndteres via utenlandske forlag.

Dersom du ønsker å leie noter eller singback, må gyldig avtale om fremføringsrett være inngått med Dramas. I søknaden om fremføringsrett må du opplyse om du ønsker slikt materiell, og eventuelt når du ønsker det tilsendt. Standard er tre måneder før forestillingen.

Noter fra Dramas

I de fleste tilfellene kan vi sende deg notene digitalt, mens eventuell singback-CD må sendes i posten. Har du spørsmål om noter, ta gjerne kontakt via e-post. Husk å oppgi kontraktnummeret og postadressen notemateriellet skal sendes til.

Noter til utenlandske musikaler

For utenlandske musikaler formidler det eksterne forlaget som representerer originalrettighetene, noter og musikk. Forlaget sender i noen tilfeller også faktura for leie av materiellet.

Informasjon om noter i kontrakten din

Du må ha mottatt kontraktdokumenter før du kan få notene tilsendt. Prisen for leie av materiell varierer. Les kontraktdokumentene nøye. Merk at notemateriell som står spesifisert i kontrakten ofte sendes fra utlandet og ikke vil sendes deg før du har godkjent kontrakten.

Obligatorisk originalmusikk

For en del musikaler og andre musikkteaterstykker er forutsetningen for å innvilge fremføringsrett at dere leier og bruker originale noter.

Håndtering av fysisk eller digitalt musikkmateriell

Før forestilling
Dramas sender noter og/eller musikk digitalt eller i vanlig post, sammen med et utlånsdokument som opplyser om pris og frist for tilbakelevering av fysisk materiell.

Etter forestilling
Papirnoter og CD må returneres til Dramas/forlaget du fikk dem fra, innen fristen.

Dersom materiellet har blitt tildelt digitalt, må filene slettes etter fremføringen. Det gjelder også eventuelle kopier til bruk i fremføringsperioden.

Dramas fakturerer leie av noter/musikk etter siste forestilling, sammen med royalties for fremføringen.