Foto: Terje Svindseth og Teaterlaget i BUL Oslo

Støtteordninger


Det finnes flere steder dere i amatørteaterfeltet kan søke om pengestøtte eller kurs. Her vil vi samle nyttig informasjon om støtteordninger for amatørteater.

Kulturdirektoratet (tidligere Kulturrådet)

Amatørteater i grupper

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteateraktivitet blant voksne amatører og bidra til økt aktivitet og kompetanseheving i amatørteaterfeltet. Betegnelsen teater inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.


Søknadsfrist i mars og september hvert år:

Trykk her for å lese om Amatørteater i grupper


Driftstilskudd til nasjonale aktører innen amatørteater 

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre forutsigbare driftsrammer for frivillige nasjonale aktører som stimulerer til amatørteateraktivitet og som har langsiktige mål for denne virksomheten.

Søknadsfrist i desember hvert år:

Trykk her for å lese om Driftstilskudd til nasjonale aktører innen amatørteater


Kulturrom

Det som tidligere het Musikkutstyrsordningen er utvidet til å omfatte teater. Dere kan søke om støtte til lokaler og utstyr. Søknadsfrist i mars og september hvert år.

Trykk her for å lese mer om støtteordningen fra Kulturrom


Frifond teater

Frifond teater støtter lokal og frivillig kulturaktivitet for og med barn og unge. De støtter aktiviteter som teater, revy, laiv, nysirkus, impro, og rollespill. Styres av: Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Dere kan søke om støtte til forestillinger og kurs.

Det er ingen søknadsfrister og superenkelt å søke.

Trykk her for å lese om støtteordningen Frifond teater


Studieforbundet kultur og tradisjon

Det arrangeres kurs i alle landets kommuner. Studieforbundet kultur og tradisjon har medlemsorganisasjoner som arbeider med opplæring innen kultur- og tradisjonsfag som husflid, håndverk, folkedans, teater, kystkultur og lokalhistorie.

Trykk her for å gå til Studieforbundets nettside


Sparebankstiftelsen

Stiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Det er søknadsfrist 1. september, 1. desember og 1. mars hvert år.

Trykk her for å gå til Sparebankstiftelsen