Den innbilt syke

Den innbilt syke, fransk originaltittel Le Malade imaginaire (1673), ballettkomedie i tre akter av Molière. Stykket er et satirisk angrep på samtidens legestand. Det harselerer særlig med leger som gir sine pasienter fiktive diagnoser med pompøs terminologi for å fremheve prestisjen ved sitt yrke. Men som hovedpersonens bror, Béralde, sier i en metakommentar i akt 3, scene 3, er det ikke leger generelt Molière gjør narr av, men de latterlige sider ved legevirksomheten. Stykket ble forfatterens siste. Han spilte selv hovedrollen som hypokonderen Argan, og ved den fjerde oppførelsen ble han syk på scenen. Han klarte å fullføre, men døde få timer senere i sitt hjem i rue de Richelieu.

Den Innbilt Syke. (2016, 19. desember). I Store norske leksikon. Hentet 21. mars 2018 fra https://snl.no/Den_innbilt_syke.

90 min Målgruppe: V Publikum: V

Detaljer

Roller

  • 8 Menn
  • 4 Kvinner
  • 0 Barn

Merknad

3 akter

NB! Dette manuset er fra en gammel samling og av varierende kvalitet. Gi gjerne tilbakemelding om lesbarheten til manuset, så vi bedre kan vurdere om dette bør være en del av utlånet vårt.