Kremmaren og Apekattane

Ein kremmar vert fråstolen alle luene sine medan han tek seg ein blund i skogen. Det er apekattar som har stole dei. Apekattane hermar etter mannen i eitt og alt, men dei gjev ikkje luene frå seg. Til slutt tek mannen si eiga lue av og kastar ho i bakken. Apekattane gjer likeeins, og såleis får kremmaren luene att. Fin å bruke, men krev nok ein del øving. Nokså mykje pantomime i stykket.

10 min Målgruppe: B Publikum: B

Detaljer

Roller

Merknad

Barnestykke med 5-20 roller