En å gå på

En politikommisær i en diktaturstat, Nicholas, tar den nesten stumme og intellektuelle fangen Victor under grusom behandling. Dels ved å håne og ydmyke ham, dels ved å fremstille hans hustru som et pint og voldtatt offer og dels ved å fjerne deres lille sønn til en ukjent skjebne. Med hittil ukjent styrke og forbitrelse skildrer Pinter hvordan åndelig og kroppslig tortur brukes av maktens representanter til å kue og fornedre mennesker i diktaturstater.

20 min Målgruppe: V

Detaljer

Roller

  • 3 Menn
  • 1 Kvinner

Merknad

Enakter i 4 scener, som i kraft og intensitet kan minne om Francis Bacons bilder.