Emil i Lønneberget

Emil bor på gården Katthult i Lønneberget i Småland. Der bor han med mor og far og søstra si Ida, gårdsgutten Alfred og tjenestejenta Lina og ei lita kone som heter Tusse-Maja.
Emil er en villstyring av en gutt, men mor hans er glad i han likevel, men det er ikke alltid far hans.
Kilde: Nordiska ApS

90 min Målgruppe: B Publikum: B

Detaljer

Roller

  • 5 Menn
  • 5 Kvinner
  • 2 Barn

Merknad

Statister + 2 barn. 2 akter. 7 dekorasjoner.

NB! Orkestermateriale må leies fra forlaget.