Like for like

Denne komedien er bygd opp som middelalderens moraliteter og omhandler temaene skyld, straff og soning. Nærmest essensen i "Like for like" kommer man med å sitere Bergprekenen : "For med de samme mål som I måler med, skal eder måles igjen".
Rettigheter : fri med unntak av oversettelse.

100 min Målgruppe: U/V

Detaljer

Roller

  • 13 Menn
  • 5 Kvinner

Merknad

+ statister. 5 akter