Ruffen tør

Manus basert på de tre bøkene om Sjøormen Ruffen. God og humoristisk dramatisering. Fortellergrep med gode teatrale løsninger. Egner seg for barnegruppe 6 - 12 år eller eldre ungdommer som ønsker å spille for barn

90 min Målgruppe: B/U Publikum: B

Detaljer

Roller

  • 8 Menn
  • 8 Kvinner

Merknad

Ca. 16 roller. Kjønn spiller ingen rolle. De to aktene er to forskjellige historier. Mulig å spille en akt som en hel forestilling.
Scenografi/kostymer er viktig.