Logo: Hugin/Munin

Hugin/Munin - et nordisk manusprosjekt for barn og unge 2021-2023


Endelig kan Dramas lansere manusene i Hugin/Munin-prosjektet! Svenske, finske og norske dramatikere har fått i oppdrag å skrive teatermanus for barn og unge i alderen 9-15 år. Nå får du lese teaterstykkene de har utvikla i dialog med målgruppa. Og du kan søke om rettigheter til fremføring allerede nå.

De norske bidragene

Klikk her for å lese synopsis for alle fem manusene

Siden hun høsten 2021 ble valgt ut som den norske dramatikeren i prosjektet, har Maria Petronella Muri Nygren utviklet og skrevet manuset sitt i tett dialog med referansegruppa som hun også til vanlig er instruktør for: Strømmen barne- og ungdomsteater.

I tillegg har Janne Aasebø Johnsen, med støtte fra Norsk Amatørteaterforbund, skrevet et manus til prosjektet, i dialog med ungdommer fra flere teatergrupper i Lillehammer: Kulturhjerte, Lillehammer amatørteater og ungdomslaget Henrik Wergelands minne.

Nå får du også lese!

Bestill manus og rettigheter fra prosjektets egen nettside:

huginmunin.nu/no/

Vil dere spille et av manusene?

Vær tidlig ute med å søke om fremføringsrett. Et visst antall rettigheter til fremføring vil bli fordelt kostnadsfritt til teatergrupper som blir med i prosjektet. 

Det er Dramas som tar seg av å formidle Hugin/Munin-manusene til norske amatørteatergrupper, men både manus og rettigheter bestiller du via huginmunin.nu.

Denne gangen ber vi deg altså gå utenom nettsida til Dramas.

God lesning!