Logo: Hugin/Munin

Hugin/Munin - et nordisk manusprosjekt for barn og unge 2021-2023


Leter du etter manus til barne- og ungdomsteatergruppa? Vær så god, her er fem nye manus for barn og unge i alderen 9-15 år! I dialog med målgruppa har svenske, finske og norske dramatikere skapt fem helt ulike teaterstykker. Her finner du humor, alvor og utforskningstrang, i scenetekster om identitet, lek, drømmer, skyld, en hval, bonusfamilier, utrydningstruede dyr, ytringsfrihet, farger, barndomsminner og andre viktige ting.

Fem nyskrevne manus

Klikk her for å lese synopsis for alle fem manusene

De norske manusene

Etter at hun høsten 2021 ble valgt ut som den norske dramatikeren i prosjektet, har Maria Petronella Muri Nygren utviklet og skrevet manuset sitt i tett dialog med referansegruppa som hun også til vanlig er instruktør for: Strømmen barne- og ungdomsteater.

I tillegg har Janne Aasebø Johnsen, med støtte fra Norsk Amatørteaterforbund, skrevet et manus til prosjektet, i dialog med ungdommer fra flere teatergrupper i Lillehammer: Kulturhjerte, Lillehammer amatørteater og ungdomslaget Henrik Wergelands minne.

Nå får du også lese!

Bestill manus og rettigheter fra prosjektets egen nettside:

huginmunin.nu/no/

Vil dere spille et av manusene?

Vær tidlig ute med å søke om fremføringsrett. Et visst antall rettigheter til fremføring vil bli fordelt kostnadsfritt til teatergrupper som blir med i prosjektet. 

Det er Dramas som tar seg av å formidle Hugin/Munin-manusene til norske amatørteatergrupper, men både manus og rettigheter bestiller du via huginmunin.nu.

Denne gangen ber vi deg altså gå utenom nettsida til Dramas.


Intervjuer

Les også hvordan Maria og Janne opplevde skriveprosessen:

Interjvu med Maria

Intervju med Janne

God lesning!